Chinese Patent Medicines

Due to the popularity of Chinese Patent Medicines, We will provide over 400 different kind of Chinese patent medicines, price subjects to change without notice due to currency exchange and availability

1. Tonics

 

 1. Ba Zhen Wan ( pills of 8 Tresured Tonics, women's treasure pill) # P001 $ 13.75.00/200 pcs

 2. Ge Jie Da Bu Wan (Gecko Tonic Pill) # P002 $ 26.00/50 pcs

 3. Jin Kui Shen Qi Wan (Kidney-qi-Tonifying Pill) # P003 $ 13.75/200 pcs

 4. Ling Zhi 100% Chinese Lucid Ganoderma # P004 $ 79.00/100pcs

 5. Oral Liquid of Ginseng and Royal Jelly # P005 $ 10.00/10pcs/box

 6. Qing Chun Bao #P006 $12.00/80 tabs

 7. Rengseng Yang Rong Wan # P007 $ 13.75/200pcs

 8. Shen Qi Da Bu Wan # P008 $ 13.75/200 pcs

 9. Shi Quan Da Bu Wan # P009 $ 13.75/200 pcs

 10. Sin Yung Gui Lu Bu Shen Ye # P010 $ 14.00/10 pcs/bottle

 11. You Gui Wan (Kidney Yang-Tonifying Bolus) # P011 $ 15.00/100 pcs

 12. Zuo Gui Wan (Kidney-Yin-Tonifying Bolus) #P013 $ 15.00/100 pcs

2. Herbs for the Prevention and Treatment of Cold and Flu

 1. Bo Ji Wan # P014 $ 5.00/60 pcs/box
 2. Chun Xiong Chao Tiao Wan # P015 $ 13.75/200 pcs
 3. Fu Fang Ban Lan Gen Chong Ji # P016 $ 5.00/bag
 4. Sang Ju Pian # P017 $ 10.00/12pcs/box
 5. Xiao Chai Hu Tang Wan # P018 $13.75/200 pcs
 6. Yin Qiao Pills # P019 $ 15.00/120pcs

3. Herbs for Heat Clearing and Detoxicating

 1. Chun Xin Lian Pian # P020 $ 12.00/100 pcs
 2. Niu Huang Jie Du Pian # P021 $ 15.00/20 pcs

4. Herbs for Dispelling Wind & Fire

 1. Huang Lian Shang Quing Pian # P023 $ 15.00/8pcs/box
 2. Long Dan Xie Gan Wan (Bolus of Gentian for Purging Liver Fire) #P024 $13.75/100 pcs
 3. Qing Fei Ye Huo Pian (Pills for Clearing Lung and Purge Fire) #P025 $ 15.00/12 bottles/box

5. Antitussives, Expectorants & Anti-Asthmatics

 1. Er Chen Wan (Citrus & Pinellia Pill) # P026 $13.75/200 pcs
 2. Luo Han Guo Zhi Ke Chong Ji #P028 $ 5.00/bag
 3. Ping Chuan Wan #P029 $15.00/120pcs
 4. Qing Qi Hua Tan Wan # P030 $13.75/200pcs
 5. Xiao Ke Wan #P031 $10.00/20 caps/box

6. Herbs for Antiarrthymics

 1. An Shen Bu Xin Wan #P032 $ 13.75/200pcs
 2. Bai Zi Yang Xin Wan #P033 $13.75/200pcs
 3. Dong Chong Xia Cao Jiao Nang #P034 $20/20caps/bottle

7. Herbs for Hypertension, Cholesterol and Weight Loss

 1. Du Zhong Jiang ya Pian (Eucommia Antihypertensive Tabs) #P035 $14.00/100pcs
 2. Fat Reducing Slimming Tea #P036 $5.00/box
 3. Lower Cholesterol Capsules #p037 $18.00/60caps
 4. Natural Slimming Capsules #P038 $18.00/60caps
 5. San Zha Jiang Zhi Wan #P039 $18.00/100pcs
 6. Shou Fu Jiang Zhi Jian Fei Wan #P040 $14.00/20caps
 7. Xiao Ke Wan #P041 $15.00/30caps
 8. Yu Quan Wan (Jade Spring Pill) #P042 $15.00/100pcs

8. Herbs for Gastrointestinal Disease

 1. Xiang Sha Yang Wei Wan #P045 $13.75/200pcs
 2. Yuan Hu Zhi Tong Jiao Nang #P046 $14.00/100pcs

9 Herbs for Soothing the Liver & Invigorating the Spleen & Regulating The Stomach

 1. Shu Gan Wan (Liver Soothing Bolus) #P047 $13.75/200pcs
 2. Xiao Yao Wan #P048 $13.75/200pcs

10. Herbs for Digestive Systems

 1. Bu Zhong Yi Qi Wan #P050 $13.75/200pcs
 2. Fu Zi Li Zhong Wan #P052 $13.75/200pcs
 3. Gui Pi Wan #P053 $13.75/200pcs
 4. Huo Xiang Zheng Qi Wan #P054 $13.75/200pcs
 5. Jian Pi Wan #P055 $13.75/200pcs
 6. Xiang Sha Liu Jun Zi Wan #P056 $13.75/200pcs
 7. Bao He Wan #P057 $13.75/200pcs
 8. Mu Xiang Shun Qi Wan #P058 $13.75/100pcs

11. Herbs for Hepatopathy, Cholescystitis and Cholelithiassis

 1. Li Dan Pian(Cholagogic Tablet) #P059 $18.00/120pcs
 2. Li Gan Pian (Liver Benefiting Tablet) #P060 $18.00/100pcs

12. Herbs for Urinary Diseases and Stool

 1. Liu Wei Di Huang Wan #P061 $13.75/200pcs
 2. Qian Lie Xian/Jie Jie Wan #P062 $20.00/90caps
 3. Run Chang Wan #P063 $13.75/200pcs
 4. Shi Lin Tong Pian #P064 $15.00/100pcs

13. Herbs for Wind Cold Dampness, Arthritis, Arthralgia

 1. Du Huo Ji Shen Wan #P066 $14.00/100pcs
 2. Guan Jie Wan #P068 $12.00/30cps
 3. Zuo Gu Shen Jing Tong Pian #P069 $15.00/120pcs
 4. Hua Tuo Die Da Feng Shi Gao #P070 $5.00/20pcs
 5. Kang Gu Zeng Shen pain #P072 $14.00/100pcs
 6. Te Xiao yao Tong Ling #P073 $18.00/24pcs
 7. Tian Qui Du Zong Wan #P074 $15.00/100pcs
 8. Xiao Huo Luo Dan #P075 $13.75/200pcs

14. Herbs for Blood Disorder

 1. Dang Gui Wan #P080 $13.75/200pcs
 2. Fu Fang Dan Shen Pain #P081 $18.00/50pcs

15. Herbs for Stroke, Hemiplegia

 1. Rengshen Zai Zao Wan #P083 $18.00/10pcs
 2. Ti Ma Wan #P084 $13.75/100pcs

16. Herbs for Insomnia, Neuresthenia

 1. An Shen Bu Xin Wan #P085 $15.00/200pcs
 2. Bu Nao Wan (Brain tonifying Pill) #P086 $20.00/200pcs
 3. Tian Wan Bu Xin Dan #P087 $13.75/200pcs

17. Herbs for Diabetes

 1. Jin Kui Shen Qi Wan #P088 $13.75/200pcs
 2. Yu Quan Wan #P089 $20.00/100pcs

18. Herbs for Trauma

 1. Yun Nan Bai Yao Caps #P093 $15.00/80caps
 2. Yun Nan Bai Yao Caps # P093-1 $ 6.95/16 Caps
 3. Yun Nan Bai Yao Powder #P093-2 $ 35.00/4 gmx 10 vials

19. Herbs for women

 1. Da Bu Yin Wan #P095 $15.00/100pcs
 2. Gen Nian An #P096 $20.00/bottle
 3. Nu Bao #P098 $25.00/60caps
 4. Nuan Gong Yun Zi Wan #P098 $16.00/200pcs
 5. Wu Ji Bai Feng Wan #P099 $20.00/box
 6. Yu Dai Wan #P100 $13.75/200pcs
 7. Wu Ji Bai Feng Wan # 3905 10's $15.00/box (gummy pills)

20. Herbs for Allergy, Ears and Eyes

 1. Bi Yan Wan (nose infection Pill) #P101 $12.00/30GM
 2. Cai Feng Zhen Zhu An Chuang Wan (margarite Acne Pill) #P102 $20.00/60pcs
 3. Er Ming Zuo Ci Wan #P103 $13.75/200pcs
 4. Ming Mu Di Huang Wan #P105 $13.75/200pcs
 5. Qi Jue Di Huang Wan #P106 $13.75/200pcs

21. Herbs for Alopecia, Hair Loss

 1. Shen Fa Wan #P109 $20.00/60pcs
 2. Shou Wu Pain #P110 $13.75/100pcs

22. Herbs for Insomnia, Sleeping

 1. An Mian Pian #P112 $15.00/60cps
 2. Shui De An #P113 $15.00/12caps


Prices subject to change without notice, due to currency exchange

Herbal Doctor Remedies

Store & Clinic: 2434 W Main St # 202, Alhambra CA 91801-7018

Toll Free Ordering Desk and Appointment : 1-800-600-0808

Customer Service  626 999-4702

** If you can not find items listed here, please contact us

E-mail : herb-doc@herb-doc.com

Return to Herbal Doctor Remedies Home Page

Plum Flower and Min Shan Brand Products